V.d.S.F. - Bonn 23. Vereinspokalturnier 2012  
Code B240-662-P32 erstellt am 08.10.2012  
Turnierende: 05.10.2012 | Auswerter: Uwe Fleischer  
Zuletzt berechnet am 08.10.2012  
Weitere Auswerter:   
Veranstalter: V.d.S.F.-Stadtverwaltung Bonn e.V.  
Schiedsrichter: Wilfried Zukunft  
   
Name,Vorname          DWZ alt    E   Pkt/Rd    Niv.   We    Lstg. DWZ neu 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Utler,Patrick        1973 - 59  30   5 /  5    1487  4,104  2164 1993 - 60
Hashemian,Sascha      882 -  4   5   4 /  5    1025  2,006  1357 1042 -  5
Weber,Meikel         1992 - 75  30   2½/  4    1495  3,313       1973 - 76
Mandt,Joachim        1676 - 79  23   3 /  4    1494  2,397       1694 - 80
Höhne,Klaus          1599 - 86  22   2½/  3    1434  1,803       1621 - 87
Schreiber,Jan        1709 -  4  20   2½/  4    1184  3,150       1687 -  5
Thielscher,Christian 1156 -  5   5   2½/  3    1113  1,787       1227 -  6
van Detten,Niklas     884 -  2   5   1½/  4    1038  1,241        907 -  3
Khairi,Adrian        1159 -  1   8   1½/  3     840  2,596       1079 -  2
Antonioli,Vladimir   1724 - 76  24   2 /  3    1298  2,166       1719 - 77
Stehr,Ulrich         1741 - 25  24   2 /  3    1287  2,550       1725 - 26
Heumann,Dominik       935 -  6  16   1 /  3    1164  1,168        928 -  7
Köhler,Iustus        1375 -  8   9   1 /  2    1200  1,133       1365 -  9
Mahlberg,Franz       1249 -  4  17   1 /  2    1383  0,828       1256 -  5
Samson,Sebastian      899 -  6   5   1 /  1     913  0,480        968 -  7
Glass,Jacob Chr.     1241 -  8   8   0 /  1    1973  0,005       1241 -  9
Wauben,Nils          1161 - 17   5   1 /  2    1304  0,859       1177 - 18
Falkenberg,Hendrik   1428 -  8   9   0 /  1    1599  0,273       1406 -  9
Rossmaier,Antonio     876 -  3   5   1 /  2    1158  0,320        954 -  4
Arredondo-S.,Robert   844 -  2   5   1 /  2    1252  0,570        893 -  3
Rupp,Alina            761 -  2   5   1 /  3    1221  0,534        808 -  3
Falkenberg,Robert     868 -  6  22   1 /  3    1111  1,102        865 -  7
Viljoen,David         913 -  2  18   0 /  2     891  1,064        870 -  3
Fischer,Daniel        949 -  6  15   0 /  1     884  0,591        919 -  7
Kemahligil,Hakan      768 -  1   5   0 /  1    1973  0,000        768 -  2
Gote,Pascal-Raphael  1024 - 15  11   0 /  1    1249  0,213       1010 - 16
Balooch,Datis         761 -  1   5   0 /  1    1724  0,000        761 -  2
Aksoy,Semih Cem       730 -  1   5   0 /  1    1992  0,000        730 -  2
Doll,Robert           753 -  3  43   0 /  1    1156  0,077        752 -  4
Beyel,Cedric          723 -  2  51   0   /2    1122  0,315        718 -  3
Nowak,Leon            795 -  3  33   0 /  1     882  0,379        786 -  4
Anders,Luca           794 -  5  34   0 /  2     803  0,976        772 -  6